Wat is de uitdaging voor jou - en voor mij ?

"Na liefde is werk de meest zingevende factor in het leven"

Ansulm Grün

Werken is meer dan zomaar wat centen verdienen en een financiële zekerheid op langere termijn uitbouwen. Werk is ook een manier om onze sociale contacten uit te bouwen, om erkenning en waardering te krijgen en vooral om onszelf te ontwikkelen. Keuzes dringen zich op wanneer we niet meer tevreden zijn met de job inhoud, leiders hebben die niet bij ons passen, spanningen met collega's dreigen op te lopen, de werkdruk té lang té hoog blijft, de reistijd te lang wordt, het gezinsleven in de schaduw van de job komt te staan. Vandaag worstelen heel wat mensen met het maken van dergelijke loopbaankeuzes. We hebben immers niet geleerd om zelf onze loopbaan in handen te nemen, om pro-actief ons eigen profiel af te wegen tegenover het aanbod, en om rationeel maar toch ook met ons buikgevoel de juiste beslissing te nemen.

Als loopbaancoach is het mijn uitdaging om - vertrekkende vanuit jouw specifieke vraag - te ontdekken wat voor jou 'werkbaar werk' is, binnen of buiten de huidige werkplek en je keuzeproces te ondersteunen.

Enkele voorbeelden van loopbaanvragen zijn:

 • Hoe haal ik meer voldoening en plezier uit mijn werk?
 • Ik word onvoldoende uitgedaagd maar heb ook geen diploma’s. Kan ik dan wel iets doen?
 • Wat zijn eigenlijk mijn talenten en competenties?
 • Hoe kan ik mijn talenten en competenties nog beter inzetten?
 • Ik wil een andere job zoeken maar hoe begin ik daaraan?
 • Ik heb (nog steeds) het gevoel dat ik het foute diploma heb, hoe kan ik bijsturen?
 • Ik heb problemen met één of meerdere collega’s en/of leidinggevenden, is daar een oplossing voor?
 • Ik denk er al lang aan om zelfstandige te worden (freelance, eigen zaak, vennoot) is dat iets voor mij?
 • Ik doe mijn job al heel lang. Is het tijd voor iets anders of blijf ik beter?
 • Ik ben zelfstandige (of wil het worden) maar vind mijn focus niet: wie ben ik, wat wil ik, wie is mijn klant?
 • Hoe krijg ik meer evenwicht tussen mijn werk-en privéleven?
 • Telewerken is een ramp voor mij. Hoe komt dat en wat doe ik eraan?
 • Ben ik geschikt voor die promotie of leidinggevende functie?
 • Sinds mijn promotie voel ik me niet meer gelukkig in mijn job. Hoe komt dat en is er ook een weg terug voor mij?
 • Ik droom van een job in het buitenland, maar wat houdt mij tegen om het te doen?

De KernTalenten methode (zie ook ‘Wat zijn KernTalenten)’ is een krachtig en wetenschappelijk gefundeerd instrument waarmee je snel een breed, diep en volledig zicht krijgt op je persoonlijkheid, je potentieel en je intrinsieke motivatie. Eens je unieke profiel gekend werken we oplossingsgericht naar een concreet plan van aanpak.

Na een KernTalentenanalyse :

 • ken je je unieke profiel aan Sterke KernTalenten (energiegevers) en Kleine KernTalenten (energievreters)
 • kan je een analyse maken van je huidige werksituatie om te bepalen welke acties je eventueel moet ondernemen
 • kan je op basis van jouw componenten (de bouwstenen van een KernTalent) jezelf beter omschrijven zoals in een in een ‘Elevator Pitch’
 • weet je concreet welke eigenschappen en competenties aandacht moeten krijgen in je CV en op LinkedIn, m.a.w. hoe jezelf in de aandacht te brengen van toekomstige werkgevers
 • weet je of omscholen of bijscholen jou dichter bij je energiebalans brengt en welke opleidingen passend en haalbaar zijn
 • krijg je als zelfstandige scherper in beeld wat – jij - te bieden hebt aan je toekomstige klanten (in plaats van de concurrentie te kopiëren)
 • durf je te bewegen !
"Als je dicht genoeg bij de slagboom komt, gaat die wel omhoog."

Wat kan ik bieden - via de loopbaancheque (ook voor zelfstandigen)?

De overheid stimuleert - via de VDAB - werknemers die een loopbaanbegeleiding willen volgen. De eerste loopbaancheque kost jou slechts 40,00 euro en heeft een marktwaarde van 670 euro. Je kan er 4 uur privébegeleiding mee krijgen. Voor een tweede loopbaancheque, marktwaarde 500 euro, betaal je 40,00 euro voor 3 uur begeleiding. Alle info en voorwaarden vind je hier: https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/wie

Wanneer je gebruik maakt van een loopbaancheque werken we altijd vanuit het Erkend Loopbaancentrum Core-Talents en vertrekken we dus altijd van een KernTalentenanalyse. Dat is vanuit de visie van Core Talents, en de mijne, immers een heel fundamentele stap om - objectief! - te ontdekken wie je bent (in aanleg), waar je voor gaat en wat je afremt (intrinsieke (de)motivatie), waar je voor stààt (waarden) en tenslotte waar je voor kiest, of zou moeten voor kiezen om gezond te blijven (energiegevers/energievreters).

Na het aanvragen van je loopbaancheque bij de VDAB, plannen we meteen de eerste afspraak voor de check en feedback op de voorbereidende vragenlijst.

Als voorbereiding op het eerste gesprek vul je een online vragenlijst in waar je per 'leukertje' (= spel, activiteit, bezigheid) aanduidt hoe leuk jij dat vond. Daarnaast is er ook een 'open veld' waarin jij zelf activiteiten kan toevoegen. De vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag en is bovendien ook nog eens prettig om te doen. In een eerste gesprek ga ik dieper in op je spelgedrag, om zeker te zijn dat we er hetzelfde onder verstaan en dat de KernTalenten juist worden toegekend. We verkrijgen uiteindelijk een overzicht van jouw KernTalentenprofiel, dit zijn je 23 KernTalenten en de mate waarin je ze in aanleg mee hebt: klein, half of sterk. Door de nauwkeurige combinatie van àlle clusters (bij elkaar horende KernTalenten) en àlle componenten (onderdelen van KernTalenten) te bespreken, geef ik jou een correcte interpretatie mee, want er zijn 94 miljard mogelijke combinaties aan sterke, halve en kleine KernTalenten. Een KernTalent is dus op zich niet verkeerd of goed, precies omdat het afhangt van het onderlinge samenspel van àlle kleine, halve en sterke KernTalenten. Elk profiel is dus waardevol!

KernTalenten geven nog NIET aan of je een vaardigheid of competentie nu ook al echt verworven hebt, dus of je dit nu al kùnt. WEL wat er in jouw aard en potentieel ligt - misschien zelfs nog verborgen - en wat je energie geeft om te doen vanuit je authentieke, originele zelf, zonder de invloed van opvoeding, levensgebeurtenissen, normen en waarden, enz. In een tweede gesprek gaan we daarom, via een diepte-interview, na in welke mate die KernTalenten zich doorheen jouw levensloop al dan niet hebben kunnen ontwikkelen tot competenties en wat ze betekenen voor jouw huidige loopbaanvraag.

Tot slot beschrijven we jouw unieke blauwdruk in een lijvig verslag, een instrument om telkens wanneer je in je leven voor belangrijke keuzes staat, toch dicht bij je ware zelf te blijven, je unieke strepenpatroon. Doorheen dit proces ga je via gerichte vragen en opdrachten ondertussen je Persoonlijk OntwikkelingsPlan kunnen opmaken (POP). Dit is een reflectief en actiegericht middel om je te helpen loopbaankeuzes te maken.

Afhankelijk van je persoonlijke behoeften kan verdere coaching bestaan uit: arbeidsmarktverkenning (bv VDAB beroepentool en LinkedIn accurater leren inzetten), een beter C.V en motivatiebrief opmaken, omgaan met spanningen met collega's en/of leidinggevenden, onderzoek van je waarden in werk, (keuzes) leren maken, enz... Uiteraard vertrekken we daarbij altijd vanuit jouw vragen, met een duidelijke visie maar zonder vooraf vastgelegd recept!

Wat kan ik bieden - zonder de loopbaancheque?

Vanuit mijn ervaring en visie blijft de KernTalentenanalyse de snelste, meest objectieve, volledige en concrete manier om loopbaanvragen fundamenteel te beantwoorden. Je krijgt een zicht op wie je bent, welke aanleg je hebt en waar je écht gelukkig van wordt. Eens je jouw persoonlijk KernTalentenprofiel in de vingers hebt, kan je doordachte keuzes maken op elk moment in je loopbaan.

Kom je niet in aanmerking voor een loopbaancheque dan is dat natuurlijk jammer, maar besef dan dat één analyse geldig is en blijft voor je hele verdere leven en alle keuzes die je daarin maakt. Het uitgebreide verslag geeft je houvast om op elk moment te herlezen, te herbronnen en te herontdekken en werkt echt als een kompas in je (professionele) leven.

Een KernTalenten analyse bestaat altijd minimaal uit het analyseren van je spelgedrag (1,5 uur), terugkoppeling van de resultaten (1,5 uur), diepte-interview (2 uur) en uitgebreid verslag (2 uur). Reken dus op 550,00 euro (vrijgesteld van BTW). Verdere begeleiding kan aan een tarief van 60 euro per uur (vrijgesteld van BTW).

Praktisch:
Als voorbereiding op het eerste gesprek vul je een online vragenlijst in waar je per 'leukertje' (= spel, activiteit, bezigheid) aanduidt hoe leuk jij dat vond. Daarnaast is er ook een 'open veld' waarin jij zelf activiteiten kan toevoegen. De vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag en is bovendien ook nog eens prettig om te doen. In een eerste gesprek ga ik dieper in op je spelgedrag, om zeker te zijn dat we er hetzelfde onder verstaan en dat de KernTalenten juist worden toegekend. We verkrijgen uiteindelijk een overzicht van jouw KernTalentenprofiel, dit zijn je 23 KernTalenten en de mate waarin je ze in aanleg mee hebt: klein, half of sterk. Door de nauwkeurige combinatie van àlle clusters (bij elkaar horende KernTalenten) en àlle componenten (onderdelen van KernTalenten) te bespreken, geef ik jou een correcte interpretatie mee, want er zijn 94 miljard mogelijke combinaties aan sterke, halve en kleine KernTalenten. Een KernTalent is dus op zich niet verkeerd of goed, precies omdat het afhangt van het onderlinge samenspel van àlle kleine, halve en sterke KernTalenten. Elk profiel is dus waardevol!

KernTalenten geven nog NIET aan of je een vaardigheid of competentie nu ook al echt verworven hebt, dus of je dit nu al kùnt. WEL wat er in jouw aard en potentieel ligt - misschien zelfs nog verborgen - en wat je energie geeft om te doen vanuit je authentieke, originele zelf, zonder de invloed van opvoeding, levensgebeurtenissen, normen en waarden, enz. In een tweede gesprek gaan we daarom, via een diepte-interview, na in welke mate die KernTalenten zich doorheen jouw levensloop al dan niet hebben kunnen ontwikkelen tot competenties en wat ze betekenen voor jouw huidige loopbaanvraag.

Tot slot beschrijven we jouw unieke blauwdruk in een uitgebreid verslag met analyse op jouw persoonlijke burn-out of bore-out risico’s, besluit en advies. Een instrument om telkens wanneer je in je leven voor belangrijke keuzes staat, toch dicht bij je ware zelf te blijven, je unieke strepenpatroon.