Wat zijn KernTalenten?

"Je favoriete speelgoed en de dingen die je als kind het liefste deed, zeggen alles over je natuurlijke voorkeuren en de talenten die je hebt. Deze natuurlijke voorkeur is de basis van de KernTalenten-methode, die de grond van je karakter, je talent en je drijfveren blootlegt. Als je in je dagelijkse leven je KernTalenten kunt uitspelen, zit je in een natuurlijke stroom, een flow waarin je je goed voelt omdat alles is zoals het moet zijn. De KernTalentenmethode helpt je je natuurlijke voorkeuren terug te vinden en aan te scherpen. Het ontdekken van jouw favoriete kinderactiviteiten en hoe je die kennis kunt omzetten in het maken van de juiste keuzes, is een verrassende en bijzonder leuke manier om niet alleen de geknipte studie of job, maar ook meer rust en geluk te vinden."

Danielle Krekels, grondlegger,ontwikkelaar en bezieler van de KernTalenten-methode, Core-Talents

KernTalenten gaan over :

 • jouw AARD = 'zijn' (je karakter, je natuur, je persoonlijkheidseigenschappen) PLUS
 • jouw POTENTIEEL = 'zullen kunnen' ( klassiek talent, wat je goed zal kunnen mits de minimum vereiste fysieke en intellectuele capaciteiten, de juiste opleiding en voldoende oefening) PLUS
 • jouw INTRINSIEKE MOTIVATIE = 'willen' (de goesting, wat je echt grààg wil doen, je passie)

Er zijn 23 KernTalenten, die onderverdeeld zijn in 9 clusters: creativiteit, organisatie, empathie, sociabiliteit, competitie, autonomie en ondernemerschap, strategie, probleemoplossend denken,kennisvergaring, naar buiten treden. Elk KernTalent bestaat uit verschillende componenten die , in relatie tot de componenten van andere KernTalenten, ook weer extra inzichten geven. Zo krijgen we bv. zicht op leiderschap, doelgerichtheid, natuurlijk perfectionisme, management, verkoopstalenten, enz... Een KernTalent kan klein (energievretend), half (eerder neutraal) of sterk (energiegevend) zijn. Het geheel van alle kleine, halve en sterke KernTalenten samen, kunnen we zien als de ‘blauwdruk’ van een mens, of nog beter: als zijn ‘positieve rekbaarheid’.

Hoe werkt het?

Als voorbereiding vul je een on-line vragenlijst in waar je per 'leukertje' (= spel, activiteit, bezigheid) aanduidt hoe leuk of vervelend jij dat vond. Daarnaast is er ook een 'open veld' waarin jij zelf activiteiten kan toevoegen. De test neemt ongeveer 30 minuten in beslag en is bovendien ook nog eens prettig om te doen. In een gesprek ga ik nadien dieper in op je spelgedrag, om zeker te zijn dat we er hetzelfde onder verstaan en dat de KernTalenten juist worden toegekend. Dan maak ik een overzicht van jouw 'kleurenpallet' , dit zijn je 23 KernTalenten en de mate waarin je ze in aanleg mee hebt: klein, half of sterk. Door de nauwkeurige combinatie van àlle clusters (bij elkaar horende KernTalenten) en àlle componenten (onderdelen van KernTalenten) te bespreken, geef ik jou een correcte interpretatie mee, want er zijn 94 miljard mogelijke combinaties aan sterke, halve en kleine KernTalenten. Een KernTalent is dus op zich niet verkeerd of goed, precies omdat het afhangt van het onderlinge samenspel van àlle kleine, halve en sterke KernTalenten. Elk profiel is dus waardevol!

KernTalenten geven nog NIET aan of je een vaardigheid of competentie nu ook al echt verworven hebt, dus of je dit nu al kùnt. WEL wat er in jouw aard en potentieel ligt - misschien zelfs nog verborgen - en wat je energie geeft om te doen vanuit je authentieke, originele zelf, zonder de invloed van opvoeding, levensgebeurtenissen, normen en waarden, enz. In een tweede gesprek gaan we daarom, via een diepte- interview, na in welke mate die KernTalenten zich doorheen jouw levensloop al dan niet hebben kunnen ontwikkelen tot competenties. Tot slot beschrijven we jouw unieke blauwdruk in een lijvig verslag, een instrument om telkens wanneer je in je leven voor belangrijke keuzes staat, toch dicht bij je ware zelf te blijven, je unieke strepenpatroon.

Waarin verschilt de KernTalenten-methode van andere methoden ?

 • Tijdens je kindertijd kies je onbewust voor speelgoed, spelletjes, interesses, activiteiten die bij je passen. Wat jij als kind tussen 4-12 jaar echt leuk vond (of helemaal niet) kan het brein zich het best herinneren.
 • Objectief, geen zelfbeoordeling, dus niet 'wat doe je graag?' of 'wat kan je goed?' want dit is altijd gekleurd
 • Lange tijdspanne van 8 jaar (hele kindertijd tussen 4 en 12 jaar)
 • Effectief gedrag, dus niet: 'wat zou je hebben gedaan?' wat sociaal wenselijke antwoorden oproept
 • Vragenlijst werkt in op de prefrontale cortex (peilt naar het handelen en zet aan tot positieveactie), dus niet het limbisch systeem (dat eerder faalangst oproept)
 • Onafhankelijk: de interviewer kan jou niet sturen, enkel hoe grààg jij iets deed,telt Latent aanwezig talent wordt onderzocht: ook de niet of half aanwezige KernTalenten worden zichtbaar, dit geeft een vollediger mensbeeld
 • Nauwkeurige, complete foto van de persoon: alle 23 KernTalenten genuanceerd, gewogen en gecombineerd, bieden zicht op jouw blauwdruk met zijn maximale positieve rekbaarheid op alle fronten en op jouw mogelijke energielekken
 • Hoogbegaafden willen vaak geen klassieke persoonlijkheidstests aanvaarden, o.m. omdat die te generiek zijn, te weinig nuances kennen en werken met gemiddeldes waar hoogbegaafden per definitie buiten vallen. Zij aanvaarden echter wél de KernTalenten-methode. Danielle Krekels, ontdekker en bezieler van de methode, won dan ook de Mensa (= wereldwijde officiële vereniging van Hoogbegaafden) Award in Nederland in nov. 2015 voor haar werk rond de KTN
 • De vragenlijst op zich scoort een Cronbach's Alpha .84 (nog zonder de check en feedback!), dit is qua betrouwbaarheid even hoog als de Big 5 Personality test en zelfs hoger dan de MBTI

Achtergrond en ontwikkeling van de methode

 • De KernTalentenmethode wordt al ruim 25 jaar gebruikt bij selectie van ingenieurs en wetenschappers. Intussen werden meer dan honderd HR-managers, coaches, psychologen en andere professionals opgeleid tot Erkend KernTalentenanalist. Zij gebruiken deze kennis als specialist in hun eigen vakgebied, gaande van studiekeuze over loopbaanbegeleiding, promotie, HR- beleid, relatiebemiddeling, teambuilding, enzovoort.
 • De KernTalenten methode werd ontdekt en ontwikkeld op ingenieurs en wetenschappers (ideale advocaten van de duivel als het over ‘zweverige’ of ‘softe’ onderwerpen, zoals psychologie gaat ) en zeer stevig empirisch onderbouwd. Vooraleer er over een ‘methode’ werd gesproken, waren er al meer dan 8.000 checks en dubbelchecks op ingenieurs en wetenschappers door Danielle Krekels, wereldwijd.
 • Na het 1e boek in 2004 'Speel je KernTalenten uit - kinderspeelgoed vertelt wie je bent' : uitbreiding naar ruim 12.000 profielen allerhande, alleen al door Daniele Krekels. Na het 2e boek in 2012, 'Beken(d) Talent - ken je KernTalenten en maak de juiste keuze voor je studie, je werk en je leven.' met o.m. analyses van Prof. dr. Jean-Jacques Cassiman, vermaard geneticus , volgde de wetenschappelijke validatie na onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel in het voorjaar 2015. Prof. Dr. Elke Van Hoof, klinisch psycholoog gespecialiseerd in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out, maakte op het VUB-congres de resultaten van haar onderzoek rond stress, burn-out en HSP bekend. Uit dit onderzoek blijkt dat de online vragenlijst van de KernTalententest een Cronbach’s Alpha scoort van .84 (zelfs nog zonder check & feedback! ). Dit is qua betrouwbaarheid even goed als de Big5 persoonlijkheidstest (de meest gebruikte en onderzochte persoonlijkheidstest ter wereld) en beter dan MBTI.